top of page
גרי הדרקון 008.jpg

הצב בגן הפעמון

כחלק מפרויקט נרחב בגן הפעמון, במסגרתו נעשה טיפול בהיבטים רבים, ניתנה תשומת לב מיוחדת לג'רי הדרקון, שתכנן אולריק פלסנר עם תכנונו המקורי של הגן. דוגמא זו כמו אחרות מראה על קני המידה השונים שמקבלים תשומת לב במשרד- מתכניות רחבות והתייחסות לתשתיות ואורבניזם, ועד הפרטים הקטנים, כאשר במרכז נמצאת החווייה האנושית בפרויקט.

בגן בפעמון נמצא פסל מקסים שתכנן אונריק פלסנק - ג'רי הדרקון. ומולו, כבן שיח, הוצב הצב.

bottom of page