top of page
30 IMG_2769.jpg
IMG_5280.JPG

שיפוץ פארק המפלצת, ירושלים

גריעה של קטע מהגן המקורי לצורך הרכבת הקלה והתאמת הפארק למצב החדש.

התקנת תאורה חדשה, מתקני משחק לילדים, שתילת עצים, סידור השבילים, גינון והשקיה.

IMG_5283.JPG
bottom of page