top of page
כל הנשמה בכל העיר.jpg
מתוך עיתון "כל העיר", יולי 1993.
35  יום האדריכל כל הנשמה העולם הזה.jpg
מתוך עיתון "העולם הזה", יולי 1993.
hantke 1.JPG
hantke 2.JPG
hantke 3.JPG
hantke 4.JPG
מתוך עיתון "הארץ", ספטמבר 2017.
**הכתבה איננה מלאה. ניתן למצוא את הכתבה המלאה באתר העיתון.
מעין עין כרם כל העיר 1988.jpg
מתוך עיתון "כל העיר", דצמבר 1988.
לחיי השותים כל העיר 1987.jpg
מתוך עיתון "כל העיר", מאי 1987.
אנחנו בעיתונות
3שימור כפר יחזקאל מאמר-1.jpg
3שימור כפר יחזקאל מאמר-2.jpg
3שימור כפר יחזקאל מאמר-3.jpg
מתוך "סגולה: מגזין ישראלי להיסטוריה", יוני 2010.
פרגולה ברמת דניה כל העיר.jpg
מתוך עיתון "כל העיר", מאי 1987.
קמפוס אולימפי במלחה כל העיר.jpg
מתוך "עיתון ירושלים", מרץ 2003.
מכרז לחניון בעין כרם כל העיר.jpg
מתוך עיתון "כל העיר", יולי 2003.
מגדל באשדוד ידיעות אחרונות.jpg
מתוך עיתון "ידיעות אחרונות", נובמבר 1992.
רבקה אליאב-1.jpg
רבקה אליאב-2.jpg
מתוך "בית וגן: ירחון מעריב לתרבות הדיון", יולי 1991.
bottom of page