top of page

מרכז לאמנויות לחימה באצטדיון טדי

מרכז אמנויות לחימה בחלל שמתחת לטריבונה במזרחית, אצטדיון טדי בירושלים.

 

bottom of page