top of page
IMG_6080.jpg

מגרעת בקיר לשמירה על עץ קיים

בפרויקט הרכבת הקלה בהנטקה השתנה תוואי הרחוב, ונעשה מאמץ גדול לשמירה על העצים הותיקים הקיימים, בגלל הכרה בחשיבותם הגדולה למרקם העירוני.

כדי להימנע מפגיעה בעצים, יושמו מספר פתרונות יצירתיים, כפי שניתן לראות בתמונות.

bottom of page