top of page

בית הכנסת "כל הנשמה", ירושלים

בניין בשטח 1,200 מ"ר.

כולל בית כנסת, גני ילדים, פיתוח השטח.

שלב ב': אולם לצופי תל"מ בשטח 600 מ"ר.

הבניין זכה בפרס אגודת האדריכלים לשנת 1993.

 

תוכנן בשותפות עם אדר' ניצן ברגמן.

1 מוקטנת.jpg
31.10.06 217.jpg
IM000362.jpg
3 מוקטנת.jpg
2 מוקטנת.jpg
kol haneshama1.jpg
4 מוקטנת.jpg
31.10.06 228.jpg
bottom of page