top of page
havazelet18.7.09 005.jpg

מתחם החבצלת, ירושלים

שדרוג המרחב הציבורי של כל הרחובות שבין רח' יפו לרח' הנביאים, רחובות להולכי רגל, פיתוח סביבתי.

בוצע בשנת 2010.

המזמין: החברה לפיתוח מזרח ירושלים.

havatzelet 10.11. 2008 009.jpg
havazelet19.7.09 001.jpg
305.jpg
havazelet18.7.09 007.jpg
havatzelet 10.11. 2008 004.jpg
bottom of page