top of page

הצוללת הצהובה, ירושלים

הצוללת הצהובה, מקום למוזיקה. 

אולם, במה, אולפן הקלטות מקצועי.

נמצא באזור התעשיה בתלפיות, ירושלים.

הקליינט: הקרן לירושלים.

2 קטנה.jpg
4 קטנה.jpg
1 קטנה.jpg
6 קטנה.jpg
5 קטנה.jpg
bottom of page